Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
DokumentyOcenianie i wymagania

Drukuj PDF

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów posortowanie są według klas. Dokument w formacie pdf pokaże się po kliknięciu na odpowiedni link

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6

Klasa 7 Klasa 8 

Wychowanie do życia w rodzinie-cele, środki i treści dydaktyczne 

 

Więcej…
 

Informacja dla rodziców na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Drukuj PDF

Materiał informacyjny dla uczniów, rodziców i nauczycieli

ARTYKUŁ na stronie GIS 

 

List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

Drukuj PDF