Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zajęcia edukacyjne oraz nowy sprzęt dla uczniów szkół podstawowych w Kostkowie i Gniewinie

Drukuj PDF
W marcu i kwietniu 2021 roku w placówkach edukacyjnych Gminy Gniewino przeprowadzone zostały działania edukacyjno – informacyjne z zakresu energetyki jądrowej. Dodatkowo zakupiony został nowy sprzęt informatyczny dla uczniów obu szkół. 
Zajęcia edukacyjne i informacyjne oraz zakup sprzętu zostały sfinansowane w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych PGE EJ 1 w wysokości 36 000,00 złotych. 
W ramach działań przybliżono uczniom klas VI – VIII istotę energetyki jądrowej, w tym przykłady elektrowni jądrowych na świecie, fakty i mity na temat elektrowni jądrowej, krótką historię elektrowni jądrowej w Polsce, odpady promieniotwórcze oraz ich składowanie w Polsce, zasoby i wydobycie uranu w Polsce oraz historię życia Marii Curie Skłodowskiej.
Dodatkowo w ramach działań zakupiono 4 zestawy tablic interaktywnych.
 www.swiadomieoatomie.pl