Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego -Grupy językowe i program Youngster

Drukuj PDF
angielski W tym roku powstały w naszej szkole międzyoddziałowe grupy językowe dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum. Uczniowie zostali zakwalifikowanie do grup na podstawie egzaminu.

 Uczniowie z grup językowych uczęszczają na zajęcia języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze 5h (3 godzin obowiązkowych i 2 godzin nadobowiązkowych, prowadzonych w ramach godzin z artykułu 42 KN).

angielski angileski

W tym roku także uczniowie klas 3 gimnazjum mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w ramach programu Youngster do którego przystąpiły oba gimnazja w gminie Gniewino. Program oferuje 3 dodatkowe godziny nauki języka angielskiego w tygodniu, których celem jest wyrównanie różnic w znajomości tego języka pomiędzy uczniami miast i terenów wiejskich.