Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

10 Rocznica Nadania Szkole Imienia Ks. Stanisława Galasa

Drukuj PDF

 tablica  Od paru dni zmieniająca się aura wskazywała na to, że niebawem musi wydarzyć się coś wielkiego…


      Po prawie rocznych przygotowaniach, rozstrzygniętych wielu konkursach, mających na celu pogłębienie znajomości postaci patrona szkoły; 10 czerwca 2011 r. uroczystą Msza Świętą w Kościele Parafialnym pw. Świętego Ottona w Kostkowie zainaugurowaliśmy obchody 10-lecia nadania Kostkowskiemu Gimnazjum imienia Księdza Stanisława Galasa. Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył ksiądz dziekan Marian Miotk, a okolicznościowe kazanie mające na celu przypomnienie postaci księdza kanonika i pozostawionej przez niego spuścizny, wygłosił aktualny duszpasterz parafii, w której przed laty posługiwał ksiądz Galas.

 W kosciele

      Następnie cała społeczność szkolna oraz wszyscy zaproszeni goście udali się do „Kostkowskiej Alma Mater” na uroczystą akademię z okazji jeszcze małego, ale już okrągłego jubileuszu. Premierowym wykonaniem Szkolnego Hymnu, którego autorem słów i muzyki jest pani Dorotę Muża – Szlas wszystkich gości zachwycił Szkolny Chór i zespół „Lento”.

 chor

      Piękne słowa naszego hymnu warte są tego, aby w tym miejscu przytoczyć je w całości:

      Pracą wzmacniałeś wiarę, wiarą uczyłeś pokory.
      Dobroć i miłość jak ziarno siałeś z nadzieją czekałeś na plony.
                   Patronie nasz księże Galasie wskazałeś jak trzeba żyć.
                  Z pokorą i miłością w sercu, przez życia szlak odważnie iść.
      Żar w naszych sercach płonie, miłość rozkwita jak kwiat.
      Z sercem na otwartej dłoni odważnie wyruszamy w świat.
                  Patronie nasz księże Galasie wskazałeś jak trzeba żyć.
                  Z pokorą i miłością w sercu, przez życia szlak odważnie iść.

tablica

     Prezentację hymnu poprzedziło odsłonięcie i poświecenie epitafium, przedstawiającego popiersie naszego patrona. Po czym udaliśmy się szkolnymi korytarzami, wzbogaconymi specjalnie na tę okazję  okolicznościowymi  wystawami - na „szkolną aulę”, gdzie uroczystym odśpiewaniem hymnu Gaude Mater oraz hymnu państwowego rozpoczęliśmy uroczystość szkolną.

 uroczystosc

      W tym miejscu, w sposób oficjalny wszystkich zebranych przywitał dyrektor szkoły - pan Jacek Bagnecki. Słowa uznania dla dokonań związanych z jubileuszem oraz wiele wspaniałych życzeń wyrazili obecni na uroczystości goście. Ze wzruszeniem słuchaliśmy  tego, co wypływało z ust, a może bardziej z serc najbliższych krewnych wielebnego księdza kanonika Stanisława Galasa, dla których nasz patron był stryjem. Ci, którzy osobiście nie znali wieloletniego księdza proboszcza, słuchając wielu ciepłych słów obecnych na uroczystości jego  bratanków - mogli przybliżyć sobie jego postać. To była prawdziwa uczta, podczas której mogliśmy namacalnie zaznać wielkiego ciepła i życzliwości jaka emanowała w osobach pana prof. Michała Galasa i pani Lidii Galas-Kubit. Na ręce wspomnianych krewnych Księdza Stanisława, dyrektor szkoły złożył podziękowania za coroczne fundowanie uczniom klas III gimnazjum nagród imienia księdza Stanisława Galasa.

 

W  tym roku takową nagrodę za nienaganną postawę moralną, empatię, uczciwość, życzliwość, bezinteresowność,  oraz wrażliwość na cudzą krzywdę, a przy tym wszystkim, skromność otrzymały uczennice Patrycja Budnik i Ewelina Andrzejak.

 

      Za krzewienie tych wartości i życie z duchem naszego patrona oraz wzorową współpracę z naszą placówką oświatową po raz pierwszy przyznano także Statuetki Księdza Stanisława Galasa, które oprócz państwa Galas otrzymali również; Wójt Gminy Gniewino pan Zbigniew Walczak, proboszcz parafii Kostkowo ksiądz Robert Mayer i wieloletnia dyrektor szkoły pani Stanisława Potrykus.

 

      Uroczystość uświetnił także występ chóru i szkolnego zespołu wokalnego „Lento”.
      Po tej pięknej i obfitej uczcie dla ducha wszyscy udali się na przygotowany uroczysty poczęstunek, podczas którego dało się słyszeć wiele słów uznania dla organizatorów uroczystości, a także nadzieję na szerzenie dobra, życzliwości, poszanowania drugiego człowieka, wartości którym był wierny patron szkoły, a które w roku 2012, w naszej gminie uznanym za rok księdza Galasa, będą w sposób szczególny gloryfikowane.

 

      Dyrektor Jacek Bagnecki oraz wicedyrektor Mirosława Tempska składają serdeczne podziękowanie całej społeczności szkolnej, księdzu proboszczowi Robertowi Mayerowi oraz księdzu wikariuszowi Sławomirowi Kulczykowi za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII>>>podziekowanie