Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Drukuj PDF
1 września 2008 roku w Samorzadowym Zespole Szkół w kostkowie rozpoczęło naukę 614 uczniów, w tym 52 dzieci w klasach "0", 49 - w Samorządowym Przedszkolu, 344 - w klasach I - VI szkoły podstawowej i 169 - w gimnazjum. W szkole pracuje 47 nauczycieli.
           Uroczystościom rozpoczęcia roku szkolnego przyświecało hasło "ŻYJ WEDŁUG SCENARIUSZA, KTÓRY SAM CHCIAŁBYŚ NAPISAĆ".
           Wytrwałości w pisaniu tego scenariusza oraz sukcesów w nauce życzyła uczniom dyrektor szkoły - pani Stanisława Potrykus. Ciepłe i serdeczne słowa skierowała do nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły i rodziców.
           Uhonorowała też wieloletnią pracę pedagogiczna naszej polonistki - pani Elżbiety D.
Wójt Gminy Gniewino - pan Zbigniew Walczak w swoim przemówieniu życzył dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce, a nauczycielom - wytrwałości i sukcesów w pracy zawodowej.
           Przed nami 10 miesięcy wytężonej pracy. Wszyscy uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej będą uczyć się w roku szkolnym 2008/2009 języka niemieckiego, natomiast uczniowie klas VI - języka angielskiego. Gimnazjaliści mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego. Pierwsze angielskie słowa poznają też dzieci z naszego przedszkola.
           Uczniowie mają mozliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań podczas zajęć kół przedmiotowych i zainteresowań: informatycznego, wokalnego, teatralnego, tanecznego, sportowego, języka angielskiego i niemieckiego, matematycznego, fizycznego, geograficznego, biologicznego. W szkole będzie też działać grupa wolontariuszy, PCK i drużyna harcerska.
           W tym roku szkolnym będziemy realizować dwa projekty. Pierwszy z nich - "Szkoła ucząca się", koordynowany przez panią Katarzynę B. ma na celu poprawę jakości i efektywności nauczania.
Drugi to "Naturalnie Europa" w ramach projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie", koordynowany przez panią Krystyne M. Uczestnictwo w tym projekcie pozwoli uczniom poznać różnorodność kulturową i językową Europy poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami z Północnej Irlandii, Belgii, Włoch i Niemiec.
           Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów w roku szkolnym 2008/2009.