Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Mamy tytuł

Drukuj PDF

SUS 2 czerwca 2010 roku do utytułowanych Szkół uczących się dołączył Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie.
Tytuł ten jest zwieńczeniem uczestnictwa w programie „Szkoła ucząca się”, który od 2000 roku prowadzony jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

susW ciągu dwu lat nauczycielom udało się zamknąć procedurę SUS i zmierzyć z wnioskami końcowymi.
Podejmowane działania i rzetelne efekty pracy zostały zaprezentowane innym członkom Klubu SUS podczas Wizyty panelowej, w której uczestniczyło 15 panelistów z 6 szkół.
Wizyta była swoistą okazją do zaprezentowania osiągnięć naszej placówki oświatowej oraz ukazania susowskiego systemu zapewniania jakości w rzeczywistości szkolnej. Goście wyrazili swój podziw i uznanie dla wszelkich działań i przedsięwzięć, a także programów i projektów, w których szkoła uczestniczy, bądź jest ich bezpośrednim autorem. Osiągnięcia  szkoły zostały zaprezentowane w formie okolicznościowych wystaw i prezentacji, które goście mieli okazję obejrzeć w pierwszej części wizyty, podczas tradycyjnego spaceru po szkole.
susNastępnie udali się na zajęcia lekcyjne prowadzone przez p. Joannę Trocką- język angielski w klasie 3a SP, p. Olę Płaczek- edukacja polonistyczna w klasie 3a SP, p. Barbarę Niedbalską- język niemiecki w klasie 6a SP oraz p. Marlenę Gacek- język polski w klasie 6a SP. Wspomniane zajęcia odbywały się wyłącznie w klasie 3a i 6a, ponieważ w tych dwu zespołach klasowych wprowadzono metodę Oceniania Kształtującego (OK).
Paneliści wzięli także udział w rozmowie z przedstawicielami rodziców i społeczności uczniowskiej, a także z członkami Rady Pedagogicznej oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Po południu goście i gospodarze udali się do Kościoła parafialnego p.w. św. Ottona w Kostkowie, gdzie mieli okazję podziwiać unikatowe w skali kraju freski ścienne, o których opowiadał ksiądz wikariusz Sławomir Kulczyk.
panelNależy podkreślić, że ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie wizyty wykazali się także uczniowie, przygotowując m.in. prezentację multimedialną pt. „Kilka słów o nas” pod kierunkiem p. Mirosławy Tempskiej, oraz prezentację pt. „Z życia szkoły” przy pomocy p. Joanny Kowalewskiej oraz p. Darii Radeckiej-Marzec. Natomiast wystawa fotograficzna została przygotowana pod kierunkiem p. Renaty Matusiak.
W drugiej części dnia goście i paneliści z Kostkowa zasiedli do wspólnego stołu, przy którym toczyła się dyskusja wokół dwu realizowanych przez szkołę celów. Dyskusji przysłuchiwali się rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz zaproszeni nauczyciele-emeryci, którzy zawsze towarzyszą szkole w ważnych wydarzeniach.
Paneliści zwrócili uwagę na przyjazną atmosferę panującą w szkole, aktywną współpracę nauczycieli w realizacji określonych zadań, a także na estetykę placówki, bogatą ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych, realizację licznych programów i projektów.sus
Panel uświetnił występ grupy tanecznej „Błyskawice”, prowadzonej przez p. Ewę Nowotarską oraz prezentacja pieśni i tańca kaszubskiego pt. „Od przedszkola do Opola” w wykonaniu dzieci z przedszkola oraz Regionalnego Zespołu pieśni i Tańca „Bazuny” z Żukowa, którego członkiem jest nauczyciel języka kaszubskiego p. Grzegorz Pukszta. Natomiast przedszkolaki przygotowały panie Ilona Kowalczyk i Danuta Bukowska.
Występy uczniów zakończył skecz pt. „Pająk i mucha” w wykonaniu Marty Tałajko i Kacpra Smorawińskiego, który rozbawił wszystkich do łez.
Na zakończenie spotkania pani dyrektor Stanisława Potrykus podziękowała wszystkim gościom i odebrała tytuł „Szkoły uczącej się” z rąk moderatora panelu p. Iwony Socha.
Goście otrzymali pamiątkowe podziękowania i oryginalne upominki.
Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie jeszcze raz  składa serdeczne podziękowanie wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie Wizyty panelowej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII>>>