Pasowanie na ucznia.

Drukuj

SlubujeDnia 1 października 2008 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kostkowie uczniowie klas pierwszych obchodzili swoje święto - Pasowanie na ucznia.

Przez cały wrzesień dzieci, pod kierunkiem swoich wychowawczyń - pani Jolanty H-L. i pani Iwony A., uczyły się być dobrymi uczniami i dowiadywały się, jakie obowiązki muszą wypełniać.

 Złozenie odcisku

Teraz w galowych strojach i specjalnych czapkach zaprezentowali się swoim rodzicom, uczniom klas II - III oraz pięcio- i sześciolatkom z przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Przedszkolaki z zazdrością przyglądały się swoim starszym kolegom, bo pewnie też chciałyby już być prawdziwymi uczniami.

 

 


Uczniowie klas III zapewnili swoich młodszych kolegów o życzliwości i chęci niesienia pomocy.
Po krótkiej części artystycznej, nastąpiło ślubowanie. Pierwszoklasiści drżącym głosem przyrzekali być dobrymi uczniami, przestrzegać obowiązków szkolnych, rozwijać swoje zainteresowania, wiedzę i umiejętności. Na znak przyjęcia do grona uczniów każdy został pasowany specjalnym - olbrzymim ołówkiem przez swojego wychowawcę oraz złożył odcisk palca w Kronice Szkolnej. Pierwszaki

 

 

Pani dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Prezęciki wręczyli także przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego. Niespodzianką były również książeczki SKO z kwotą 10 zł. dla każdego ucznia wręczone przez panią Olę P.
Po zakończeniu uroczystości pierwszoklasiści wraz ze swoimi paniami i rodzicami udali się do sal lekcyjnych, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek.

Lekcja 

 

 

 

 Po wspólnej biesiadzie rodzice uczestniczyli w lekcji otwartej, podczas której mogli się przyjrzeć pracy swoich pociech. Ten dzień dostarczył rodzicom i dzieciom wiele radości.