Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w roku 2019

Poniedziałek, 10 Grudzień 2018 13:36
Drukuj

 

SIWZ - specyfikazja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego - zakup i sukcesywana dostawa artykułów żywnościowych  do stołówki szkolnej w roku 2019.