Ogłoszenie o wyborze oferty-dostawa artykułów spożywczych 2016

Czwartek, 18 Luty 2016 20:24
Drukuj

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Zakup i sukcesywna dostawa
żywnościowych ma potrzeby stołówki szkolnej w roku kalendarzowym 2016".