DRUGI DZIEŃ OŚWIATY W GMINIE GNIEWINO

Czwartek, 04 Styczeń 2018 18:16 Administrator
Drukuj
19.12.2017 r. w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewinie odbył się Dzień Oświaty w Gminie Gniewino. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych, rodziców, nauczycieli i uczniów, a także dyrektorzy obu gminnych szkół.
Podczas uroczystości przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie i Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie w roku szkolnym 2016-2017. 
Nasza szkoła mogła pochwalić się między innymi sukcesami z zakresu informatyki i sportu. Podkreślono również udział uczniów z Kostkowa w projekcie współpracy międzynarodowej Erasmus+ oraz powstanie 12. Drużyny Harcerskiej im. Armii Krajowej "Baszta". 
 
Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności szkolnej była "Wieczornica" zorganizowana w 30. rocznicę śmierci patrona gimnazjum księdza Stanisława Galasa. Wszystkie szkolne przedsięwzięcia odbywają się z udziałem prężnie działającego chóru, który także podczas Dnia Oświaty zaprezentował próbkę swych umiejętności.
 
W trakcie uroczystości podziękowano dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki p. Waldemarowi Szczypiorowi oraz prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej p. Zygmuntowi Trederowi za wsparcie i pomoc udzielaną obu szkołom. Ponadto wyróżniono  p. Katarzynę Kamińską – rodzica najbardziej angażującego się w życie szkoły.
Po oficjalnej części uroczystości goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.