OGÓLNOPOLSKI KONKURS "TRADYCYJNY SAD"

Sobota, 16 Grudzień 2017 20:25 Maria Dominik
Drukuj

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kostkowie od połowy listopada 2017 roku biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie – Tradycyjny Sad, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

 

 

 Patronami konkursu są Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT) i Państwowa Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Konkurs wpisuje się w zadania określone w rozporządzeniu MEN, pod nazwą „Szkoła z witaminą” oraz jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez FBOŚ. 

Opisy zespołów i prezentacji na apelu (PDF) 

Celem konkursu jest:

 

 

Uczniowie pracują w 10 osobowym zespole pod nazwą Cień jabłoni. Jego szefową jest uczennica klasy VI b Martyna Münch. Przed zespołem stoi bardzo wiele zadań konkursowych. Z podziwem można przyglądać się jak nasi uczniowie angażują się do ich realizacji i jak ich zapał udziela się kolegom i koleżankom oraz ich rodzicom i nauczycielom. Cały zespół pracuje wg ustalonego harmonogramu, który warunkowany jest regulaminem konkursu i terminami. Cieszy fakt, że rodzice nie tylko kibicują swoim dzieciom ale je wspierają i im pomagają. O tym, że cała nasza społeczność szkolna jest zaangażowana w realizację konkursu niech świadczy fakt, iż nauczyciele poszczególnych przedmiotów (poloniści, informatycy, plastycy, przyrodnicy i in.) w miarę potrzeb wspierają uczniów w ich poczynaniach oraz promują cele konkursu w całej społeczności. Pracy mamy jeszcze bardzo dużo, dlatego ciągle prosimy o pomoc i wsparcie, abyśmy wszyscy mogli odpocząć za lat (…..) w Cieniu Naszych Jabłoni.