Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Historia

Z dziejów szkoły

Drukuj PDF

1 IX 1999 r. - Uroczystego  otwarcia szkoły dokonali Ks. Bp. J.B. Szlaga, Wójt Gminy Gniewino Zbigniew Walczak oraz była kurator oświaty Danuta Kledzik.

15 IV 2000 r. - Po raz pierwszy uroczyście obchodziliśmy Dzień Ziemi, która to impreza dydaktyczno-wychowawcza weszła do tradycji naszej szkoły wraz z Turniejem Klas o   Puchar Przechodni „Błękitna Planeta”.

26-28 V 2000 r. - Spotkanie naszych uczniów wyróżniających się w nauce z uczniami Szkoły Polskiej im. Szymona Konarskiego w Wilnie   podczas wycieczki sponsorowanej przez władze naszej gminy.

XII 2000 r. - Pierwszy   Międzyszkolny Konkurs na Najładniejszy Karmnik i Budkę Lęgową,   organizowany corocznie i cieszący się ogromnym zainteresowaniem.

20-22 X 2000 r. - Rewizyta gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Wilnie.

12 VI 2001 r.  - Nadanie  naszemu   gimnazjum imienia Księdza Stanisława Galasa –wieloletniego proboszcza parafii w Kostkowie.

II 2002 r. - Wychodzi pierwszy numer  biuletynu szkolnego „Gimzetka Kostkowska”, który pod zmieniającym się tytułem wychodzi do chwili obecnej.

 2003 r.- Po wykonaniu rocznych zadań otrzymujemy tytuł „Szkoła z Klasą”.

1 IX 2003 r. - Obok Gimnazjum  powstaje Liceum Ogólnokształcące, a nazwa naszej szkoły zmienia się na   Samorządowy Zespół Szkół.

21-25 X 2004 r. - Wizyta uczniów i nauczycieli z  zaprzyjaźnionej szkoły Polskiej im.  Szymona Konarowskiego w Wilnie.

4 czerwca 2005 r. - Po raz pierwszy przy współpracy Rady Sołeckiej i Rady Rodziców organizujemy Festyn  „Rodzina w Szkole”, który od tej pory będzie corocznie odbywał się na  przełomie maja  i czerwca.

15 X 2005 - 14 X 2006 r. Realizujemy   projekt „Szkoła Marzeń” finansowany z funduszu EFS.

23 IX 2005 r. - I Międzyszkolny Turniej  Piłkarski o Puchar Dyrektora Szkoły w Kostkowie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem sportowców.

4 V 2005 r.  - Pierwsza i ostatnia matura w Kostkowskim Liceum.

12 VI 2005 r. - Uroczystość z okazji 5-lecia nadania imienia szkole.

VI 2006 r. - Przyznanie pierwszej  Nagrody im. Księdza Stanisława Galasa absolwentom wyróżniającym się nieskazitelną postawą.

12 I 2007 r.  - 20 rocznica śmierci patrona naszego gimnazjum Księdza Stanisława Galasa, ufundowanie pomnika na grobie patrona.

1 IX 2007 r. - Powstanie Szkoły Podstawowej w Kostkowie, szkoła przyjmuje nazwę Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie.

II 2008 r. - Włączenie Samorządowego Przedszkola do Samorządowego Zespołu Szkół.

28. 02. – 04. 03. 2009 r. - Gościmy przedstawicieli szkół partnerskich projektu „Comenius. Naturlich Europa”.

1 VI 2009 r. - Otwarcie boiska „Orlik”.

VI 2010 -Zobywamy tytuł Szkoła Ucząca się

IX 2010 - Zdobywamy tytuł "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"

10 VI 2011 - 10 rocznica nadania imienia księdza Stanisława Galasa

 


 

 


Strona 1 z 3