Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ocenianie i wymagania w roku szkolnym 2022/2023

Drukuj PDF


Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2022/2023 posortowanie są według klas.
Dokument w formacie pdf pokaże się po kliknięciu na odpowiedni link:

Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski - wymaganiazasady oceniania

 

Klasa 2 

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski - wymagania, zasady oceniania

 

Klasa 3 

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski - wymaganiazasady oceniania

 

Klasa 4

Język polski - wymagania i kryteria oceniania

Język angielski -wymagania, zasady oceniania

Matematyka

Informatyka

Przyroda

Plastyka 

Technika

Muzyka 

Historia 

W-f

 

Klasa 5

Język polski- wymagania i kryteria oceniania

Język angielski -  wymagania,  zasady oceniania

Matematyka

Informatyka

Plastyka 

Technika

Muzyka 

W-f  

Biologia - wymagania, ocenianie

Geografia 

Historia 

 

 Klasa 6

Język polski- wymagania i kryteria oceniania

Język angielski - wymagania,  zasady oceniania

Matematyka

Informatyka

Plastyka 

Technika

Muzyka 

W-f  

Biologia - wymagania, ocenianie

Geografia 

Historia 

 

 Klasa 7

Język polski- wymagania i kryteria oceniania

Język angielski - wymagania, zasady oceniania 

Język niemiecki - wymaganiaocenianie

Matematyka

Informatyka

Plastyka

Muzyka 

Fizyka

Chemia- sposoby sprawdzania osiągnięć, Chemia- wymagania

W-f  

Biologia - wymaganiaocenianie

Geografia 

Historia 

 

 Klasa 8

Język polski- wymagania i kryteria oceniania

Język angielski - wymaganiazasady oceniania

Język niemiecki -wymaganiaocenianie

Matematyka

Informatyka

Fizyka

Chemia- sposoby sprawdzania osiągnięć, Chemia- wymagania

W-f  

Biologia-wymaganiaocenianie

Geografia 

Historia

WOS 

 

Wychowanie do życia w rodzinie