Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Laboratoria Przyszłości w Kostkowie

Drukuj PDF

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Galasa wzięła udział w programie Laboratoria Przyszłości. Wsparcie finansowe w wysokości 103 800 zł zostało przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Dzięki temu uczniowie będą wdrażani do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.