Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ksiądz Stanisław Galas patronem Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kostkowie

Drukuj PDF
 20 maja 2019 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kostkowie zyskała patrona, został nim dotychczasowy patron wygaszanego gimnazjum – ksiądz Stanisław Galas.
Ksiądz Galas pochodził z Małopolski, urodził się 28 kwietnia 1910 r. w Tuchowie. Przez większą część Swojego kapłańskiego życia (w latach 1958 – 1986) był proboszczem Parafii Kostkowo. Zmarł 14 stycznia 1987 r. Zapamiętano Go jako człowieka głębokiej wiary i wielkiego serca. 
Swoje życie poświęcił ludziom. O Jego dobroci i miłosierdziu słyszał niemal każdy mieszkaniec gminy. Uczył dostrzegania piękna i dobra. Pozostawił trwałe ślady w życiu naszej społeczności. Był człowiekiem dobrym, wrażliwym i współczującym. Umiał słuchać, pomagać i dzielić się z innymi. Jego postawa wyzwala w człowieku to, co dobre i szlachetne. Pozwala dostrzegać piękno, uczy szacunku dla każdego żywego stworzenia. Ksiądz Galas nie pozostawił po sobie dóbr materialnych, ale zostawił Wiarę, Nadzieję i Miłość. Jest człowiekiem godnym naśladowania, wzorem dla młodych ludzi.
 
Z okazji nadania imienia dyrektor szkoły Karolina Pyczka przekazała uczniom nowy Sztandar, mówiąc: “Przekazuję Wam sztandar Samorządowej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Galasa w Kostkowie. Noście go dumnie oddając należny hołd. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości.” Uczniowie ślubowali dbać o sztandar, sumiennie wypełniać obowiązki i godnie reprezentować swoją Szkołę.
 
Organizatorzy przekazują serdeczne podziękowania za wsparcie udzielone w realizacji tego przedsięwzięcia Radzie i Wójtowi Gminy Gniewino, Rodzinie ks. Galasa oraz Proboszczowi Parafii Kostkowo. Szczególne podziękowania należą się fundatorom sztandaru: Fundacji PGE, firmie „ORLEX”, firmie Thai Union Poland Sp. z. o.o., Kopalni Kruszywa „TOPAZ”, Kaszubskiemu Bankowi Spółdzielczemu, Agencji PKO BP w Gniewinie, Nadleśnictwu Choczewo oraz pracownikom SZS w Kostkowie.