Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

O nas

Drukuj PDF
Kilka słów o szkole

Nasza szkoła działa od 1999 r. Początkowo mieliśmy tu tylko gimnazjum, które 12 VI 2001r. otrzymało imię ks. Stanisława Galasa. W 2003 r. powstało liceum ogólnokształcące, które przestało istnieć trzy lata później. Od 2007 r. istnieje Samorządowy Zespół Szkół, w skład którego wchodzą  gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole. Szkoła posiada 2 pracownie informatyczne, bibliotekę z centrum multimedialnym, dużą (80x30) i 2 małe sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko "Orlik", kuchnię i stołówkę. .

W roku szkolnym 2016/2017  do SZS w Kostkowie uczęszcza 484 dzieci i uczniów:

 • 55 dzieci w przedszkolu w Kostkowie
 • 429 uczniów

Nasze sukcesy  

 • Tytuł ''Szkoła z klasą''.
 • Certyfikat ''Zbierając baterie-chronimy środowisko''.
 • II miejsce w wojewódzkim konkursie informatycznym ''Zaproś gości do swojej miejscowości''.
 • Nagroda specjalna za szerzenie edukacji ekologicznej wsród dzieci i młodzieży w ramach IV edycji ''Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich''.
 • Zdobycie przez uczennicę wyróżnienia w finale krajowego konkursu organizowanego w ramach programu ''Czysta Wisła i rzeki Przymorza''.
 • Zdobycie przez nasze uczennice tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu  Recytatorskiego Poezji Polskiej.
 • Przez wiele lat nasi uczniowie zostawali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Gniewińskie pióro”.
 • Nagroda gminna za najbardziej estetyczny budynek i obejście w roku 2004.
 • Czterokrotne zdobycie I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie o Puchar Leśny organizowanym przez Nadleśnictwo Choczewo.
 • Trzykrotne zdobycie I miejsca w Ekogimnazjadzie—powiatowym konkursie ekologicznym.
 • II miejsce w finale Międzynarodowego Twórczego Konkursu  Programistycznego: International Creative Programming Contest „Creative Baltie 2013” .
 • III miejsce w finale Międzynarodowego Konkursu programistycznego Baltie 2013

Inne projekty w jakich braliśmy udział

Szkoła uczestniczła, bądź uczestniczy w następujących projektach:
 • "Za ręke z Einsteinem''- prowadzony przez Politechnikę Gdańską-projekt finansowany z EFS.
 • ''Szkoła marzeń''-finansowany przez EFS.
 • ''Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych''- finansowany przez EFS.
 • ''Szkoła z klasą''- projekt prowadzony przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • Projekt związany z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Program "Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej" (Szkoła Ucząca się - SUS)
 • Program Edukacyjno-Terapeutyczny "ORTOGRAFFITI"
 • Projekt "Naturlich Europa" realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius"
 • "Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program. który kształtuje umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.
 • Program nauczania poczatkowego IBM "KidsSmart"