Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt „ Nauka, kultura, ludzie, obyczaje - wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie”

Drukuj PDF

Od 01 września 2009r. do 10 czerwca 2011r. SZS w Kostkowie realizuje projekt „ Nauka, kultura, ludzie, obyczaje - wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


           Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej naszej  placówki ukierunkowanej na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu prowadzone są w szkole zajęcia pozalekcyjne: 14  kół zajęć dydaktyczno- -wyrównawczych, 3 koła matematyczne, koło fizyczne, biologiczne, geograficzne, 2 koła języka niemieckiego, koło języka angielskiego oraz koło preorientacji zawodowej i informatyczne.     
Oprócz tego dla każdej klasy zostaną zorganizowane po dwa wyjazdy edukacyjne (w miesiącu październiku odbyły się już pierwsze wycieczki).
Dzięki wycieczkom do Nadola, Gniewina, Piaśnicy, Wejherowa, Rozewia czy Helu chcemy kształtować u uczniów  odpowiedzialność za siebie i innych, umiejętność współpracy w zespole  a także poczucie przynależności do swojego regionu. Wyjazdy na Kaszuby, Westerplatte i do Trójmiasta pozwolą na poznanie zabytków województwa pomorskiego. Wizyty w teatrach, muzeach, kinach, Oceanarium, Centrum Nauki są szansą na  częstsze obcowanie  z nauką i kulturą, wpłyną też  na poziom wiedzy naszych uczniów.  Dzięki nim uczniowie będą doskonalić  umiejętność skutecznego porozumiewania się  i rozwiązywania problemów, obserwowania zjawisk przyrodniczych, analizowania ich a także formułowania wniosków.
W czasie  ferii zimowych i wakacji odbędą się tygodniowe warsztaty pt. „ Z naukami przyrodniczymi za pan brat”, podczas, których odbędą się wycieczki do Trójmiasta, Borucina i na Kaszuby. Bazą noclegową podczas powyższych warsztatów będzie nasza szkoła.
         Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania, wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów, sprawne posługiwanie się wybranym językiem obcym w zakresie mówienia, pisania, czytania i rozumienia. Kolejnym efektem będzie podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie zaangażowania w naukę a także wzrost aspiracji osobistych uczniów i umiejętność efektywnego wykorzystania czasu wolnego oraz  promocja szkoły i  współpraca ze środowiskiem lokalnym.