Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nasz patron

Drukuj PDF

KostkowoW dniu 27.09.2000r. Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie, Rada Pedagogiczna , Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Gminy w Gniewinie o nadanie Samorządowemu Gimnazjum w Kostkowie imieniem Ks. Stanisława Galasa . We wniosku tym zawarto uzasadnienie , w którym czytamy m.in. "Gimnazjum ma swoją siedzibę w miejscowości , gdzie znajduje się kościół parafialny ,  w którym proboszczem był ks. kanonik Stanisław Galas" oraz "Całe Jego życie to służba drugiemu człowiekowi . To kapłan , dla którego każdy był Dzieckiem Bożym . Sam nie dbał o siebie , o swoje ubranie , wystarczała mu skromna sutanna , a z drugim podzieliłby się ostatnim przysłowiowym kawałkiem chleba . Nazwano go opiekunem wszystkich parafian, zupełnie oddanym duszpasterzem , przyjacielem ubogich . Nam wszystkim pokazał , czym jest miłość bliźniego".

   Ks. Stanisław Galas nigdy nie dzielił na ludzi wierzących i niewierzących, czy tych wyznających inną wiarę niż katolicka . Dla niego ważny był CZŁOWIEK . Przyjmował u siebie każdego , kto tylko do niego przychodził , sam również wchodził do każdego domu, gdzie go tylko zaproszono lub gdzie wiedział , że coś złego się dzieje . I właśnie taką wielce tolerancyjną postawą oraz wyczuleniem na ludzką krzywdę zyskał sympatię nie tylko we wsi Kostkowo , ale w całej gminie Gniewino a nawet powiecie wejherowskim . Doceniły to również ówczesne władze nadając mu Kawalerski Krzyż Zasługi . Anegdoty z jego życiorysu powtarzane są od lat i zawsze z szacunkiem dla osoby ks. S. Galasa .

   Pismem z dnia 16.01.2001r. w imieniu Zarządu Gminy Gniewino jej Przewodniczący Zbigniew Walczak , poinformował Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie Szkole imieniem KSIĘDZA STANISŁAWA GALASA na posiedzeniu w dniu 12.01.2001r.
  

 Życiorys ks. Stanisława Galasa

Ksiądz GalasUrodził się w Tuchowie. powiat Tarnów, województwo Kraków 28 kwietnia 1910r. Jako najstarszy syn ośmiorga dzieci Jana Galasa i Julii zd. Sekubowskich. Ojciec był listonoszem i małorolnym rolnikiem.

   Po ukończeniu 7 klasy Szkoły Powszechnej w Tuchowie Stanisław złożył egzamin do IV klasy Drugiego Państwowego Gimnazjum Neoklasycznego w Tarnowie i tu po ukończeniu ośmiu klas starego typu złożył egzamin dojrzałości w 1930r.

   Po roku przerwy kuracyjnej na złośliwą chorobę płuc wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1936r. Z powodu choroby i operacji ślepej kiszki w czerwcu 1936r. święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Edwarda Romara dopiero 27 września 1936r. w rodzinnym Tuchowie w Kościele 00. Redemptorystów, po odbyciu rekolekcji w niniejszym klasztorze.

   Jako wikariusz pracował w Nowym Rybiu. później przy chorym ks. proboszczu w Hryszycach. W czasie wojny był wikariuszem w Nugoszynie i Żegocinie. Ksiadz Galas

   W 1945r. Doznawszy potrzeby duszpasterskie Ziem Odzyskanych, po krótkiej administracji parafii Stopnice oraz Pisarzowa, uzyskał urlop z diecezji do pracy na Ziemiach Odzyskanych. Został przyjęty w styczniu 1946r. do Administracji Apostolskiej Gorzowskiej przez ks. biskupa Edmunda Nowickiego. Pierwszą placówkę Drawno z wieloma kościołami filialnymi musiał opuścić z powodu słabego zdrowia i objął funkcję ojca duchownego w Niższym Seminarium Duchownym w Słupsku (1948-1949). Zwolniony po roku na własną prośbę w 1949r. został kapelanem Sióstr Franciszkanek i rektorem Kościoła św. Ottona w Słupsku. Równocześnie przez rok był katechetą Szkoły Powszechnej nr 2 Słupsku a w roku 1950 uczył katechezy w czterech Szkołach Średnich Zawodowych w Słupsku. W roku 1951 prowadził katechizację młodzieży szkół zawodowych w Kościele. W czasie wakacji 1951r. administrował chwilowo mu zlecone parafie w Boczowie, Torzymiu, Goraju, Wierzbnie i Kropiejewsku.

   l kwietnia 1952r. został proboszczem w parafii Brzeźno Lęborskie a 23 lipca 1958r. mianowano go proboszczem parafii Kostkowo, w której duszpasterzował 28 lat do 20 sierpnia 1986r.

   Ks. Stanisław Galas umarł 14 stycznia 1987r.

ks. dr Zygmunt Czaja

Dwudziesta rocznica śmierci księdza Galasa-
wydanie specjalne szkolnego biuletynu

biuletyn

Dziesiąta rocznica nadania imienia
Gimnazjum w Kostkowie