Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaproszenie do złożenia oferty

Drukuj PDF

Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie tel. 58 670 66 63, fax. 58 670 66 61 zaprasza do złożenia formularza oferty cenowej na "Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu Nauka, kultura, ludzie, obyczaje- wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie".      

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

- Bogumiła Hebel tel. 58 670 66 63


Ofertę należy składać w kopercie z opisem: " Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Nauka, kultura, ludzie, obyczaje - wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie " w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie pokój 101 do dnia 22.11.2010 roku do godz. 14.30, dopuszcza się złożenie ofert fax: 58 670 66 61.

FORMULARZ